Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy Arkadia
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy Arkadia > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej - Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna. Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" Kazimierz Dolny.

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna. Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" Kazimierz Dolny, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna. Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" Kazimierz Dolny.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-04-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Sochacka biuro@oosarkadia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 881 00 74.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Czerniawy i Kwaskowej.

Dojścia piesze są od ulic Czerniawy lub Kwaskowej. Przejście dla pieszych nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody, które uniemożliwiałyby wejście do budynku.

Miejsce parkingowe znajduje się przy ul. Czerniawy ,bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku .Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością.

Brak w okolicy postoju taksówek.


Wejście do budynku i strefa obsługi gości.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście do budynku znajduje się na ulicy Czerniawy jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Brak możliwości  wejścia dla osób z niepełnosprawnością od strony głównej budynku ze względu na przeszkody ( schody prowadzące do drzwi głównych) . Drugie wejście do budynku znajduje się od strony ul. Kwaskowej i jest dostępne  dla osób z niepełnosprawnością.  Hol główny jest jasny, przestrony i szeroki bez oznakowania dotykowego na posadce . Recepcja znajduje się na parterze budynku nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w recepcji Ośrodka. Brak windy i możliwości dostania się na pierwsze piętro budynku oraz do jadalni znajdującej się na niższej kondygnacji do której prowadzi zejście po schodach. Na parterze Ośrodka znajdują się pokoje gościnne z łazienką i toaletą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości do tłumacza PJM. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania oraz informacji w języku migowym na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, brak jest przestrzeni transferu bocznego. Miska ustępowa umieszczona jest na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia do toalety.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.


  
 
Wprowadził Sochacka Sylwia 25-03-2021
Aktualizujący Sochacka Sylwia 25-03-2021
Zatwierdzający Sochacka Sylwia 25-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-03-2021
Liczba odwiedzin: 177